دستگاه ذخیره سازی تصاویر ویدئویی ۸ کانال هایک ویژن DS-7208HGHI-F1

3,143,000