دستگاه ذخیره ساز دیجیتال ۴کانال های لوک مدل DVR-204U-F1

2,430,000