دستگاه ذخیره ساز دیجیتال ۸ کانال های لوک مدل DVR-208U-F1

4,990,000